Materialinventering verktyg

Materialinventering i Norrköping

Inför ombyggnad och rivning krävs alltid en materialinventering enligt Miljöbalken.

Syftet med inventeringen är att identifiera var det finns farligt avfall i byggnaden så att detta kan hanteras korrekt innan projektet startar. Baserat på inventeringen kan en rivningsplan avseende farligt avfall tas fram. I planen framgår det var i byggnaden materialet finns, i vilka mängder och hur det ska hanteras.

På Nexo skräddarsyr vi inventeringar helt utifrån de behov du har. Vi hjälper dig med allt från asbestanalys i mindre renoveringar till större totalentreprenader.

Har du behov av våra tjänster inom Norrköping? Kontakta oss.