Rivning i Norrköping

rivning i NORRKÖPING & LINKÖPING MED OMNEJD

Planering inför rivning

Vi börjar alla rivningsprojekt med en fas av planering där vi skapar en tydlig och effektiv rivningsplan. Vi gillar att vara effektiva med tiden, därför vi ser till att under denna period även göra en materialinventering för att se ifall det finns några miljöfarliga material på plats. Om vi finner något som är miljöfarligt som t.ex asbest tar vi hand om det enligt lagens föreskrifter och ser till att det forslas bort på ett säkert vis.

Professionellt utförda rivningar

Vi på NEXO garanterar att alla våra rivningar håller högsta kvalitet och att det utförs på det mest kostnadseffektiva sättet. Så detta är varför vi sätter extremt höga krav på vår verksamhet.

Våra tidigare kunder har genom nära samarbeten hjälpt oss hålla den höga standarden vi sätter på oss själva. Det är därför vi använder samma röda tråd i alla våra andra tjänster. Här använder vi oss av marknadsledande utrustning, löpande utbildning av personal, ledarskap och andra metoder för att optimera vårt arbete.

Hur sanerar vi efter rivningsprojekt?

Efter ett rivningsprojekt så kvarstår det rätt mycket material, damm och smuts. Detta är något vi självklart hjälper er med. Vi finns här hela vägen och lämnar det rent och fint efter oss. Det är därför man anlitar NEXO. Här kan man läsa mer om våra saneringstjänster!

Vad är asbest?

”Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier.”
Arbetsmiljöverket