Sanering Slipning

Sanering I Norrköping

Grovrengöring

En sanering är grund och botten en grovrengöring som ofta utförs efter en byggnad har tagit skada i form av exempelvis brand-, fukt, och avloppsskador b.la. Först utför vi en analys på området så vi får redan på hur stor skadan är och fall det finns miljöfarliga material på plats. Detta ger oss grunden för att kunna utföra en grundlig och miljömedveten sanering.

Brandsanering i norrköping

Vid brand tar byggnader många olika skador, det är självklart eldskador men även rök och vattenskador. Eld och rökskador uppstår självklart av elden själv men vattenskadorna uppstår ofta av brandkårens släckningsarbete. Detta leder ofta till stora saneringar, något vi specialiserar oss i. Med personal som blir kontinuerligt utbildade så spelar det ingen roll hur stor utmaningen blir, vi löser det.

Fuktsanering i norrköping

Det spelar ingen roll fall det är regn, avlopp eller något annat som skapat vattenskador hos er. Vi är här för att lösa problemen åt er. Med hjälp av marknadsledande utrustning och mycket erfarenhet ser vi på NEXO till att ni får en kvalités sanering på kort tid. Det är viktigt att så snart som möjligt utföra sanering vid fukt och brandskador då det blir mycket svårare att utföra desto mer tid som går. Om byggnaden är förstörd på grund av skadan kan vi även utföra professionella rivningar.

Asbest

Om det finns miljöfarligt material på plats så ser vi till att det tas hand om enligt lagens alla föreskrifter. Först gör vi en obligatorisk materialinventering och sedan utför vi en miljömedveten sanering av området.

Har du behov av våra tjänster inom Norrköping? Kontakta oss.